İptal İade Koşullarıİptal ve İade Koşulları

TÜKETİCİ VE KURUMSAL ALICI HAKLARI – SÖZLEŞMEDEN CAYMA – İPTAL VE İADE KOŞULLARI

GENEL:

 • Kullanmakta olduğunuz WHOOP mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 • Tüketiciler, satın aldığı ürün/hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) ve sair mevzuat hükümleri; Kurumsal Alıcılar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.


 • SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

  ALICI, Hizmet Toplam Bedeli’nin tamamını kredi kartı ile veya üyelik sözleşmesinde düzenlenen cüzdan sistemi üzerinden ödemediği müddetçe Sözleşme konusu ürün/hizmetten faydalanamayacak olup, SATICI’nın da bu kapsamda ürün/hizmet ifa yükümlülüğünü sona erer.

  KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

  ALICI, Sözleşme konusu ürün/hizmetin kişi ve/veya kuruluşa ifasından sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, SATICI ödenmemiş bedelleri talep ve tahsil hakkına sahiptir. ALICI, söz konusu bedelleri fatura tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte SATICI’ya ödemeyi, ayrıca bu durumdan ötürü SATICI’nın herhangi bir zarara uğraması halinde SATICI’nın zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

  ALICININ ÜRÜN/HİZMETİ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 • ALICI, Sözleşme konusu ürünü/hizmeti teslim almadan önce, WHOOP’un içindeki ve dışındaki olası hasarlar için WHOOP’u gözle muayene etmeyi ve WHOOP’un boş ve kullanıma hazır olup olmadığını kontrol etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • ALICI, herhangi bir hasar veya kullanıma ilişkin herhangi bir eksiklik tespit ederse WHOOP mobil uygulaması üzerinden veya SATICI’nın tanımlanmış elektronik posta adresi üzerinden SATICI ile derhal iletişime geçecek ve bu kapsamda SATICI’yı bilgilendirecektir.
 • Yapılan kontroller neticesinde, ALICI tarafından SATICI’ya aksi beyan edilmediği sürece, WHOOP’un tüm teçhizatlarıyla, sağlam ve iyi bir şekilde ALICI’ya teslim edildiği kabul edilecektir. Bu durumda ALICI, WHOOP’u sağlam ve iyi bir şekilde teslim aldığını, WHOOP’ta gözle görülür hiçbir hasar ya da kullanıma engel bir durum olmadığını kabul ve beyan eder.
 • 4. WHOOP’u kullanmadan önce ALICI tarafından yapılması gereken gözden geçirme kapsamında, olağan koşullarda gözle görülebilir, tespit edilebilir herhangi bir hasar veya eksiklik hakkında bilgi verilmemesi ya da eksik bilgi verilmesi durumunda, ALICI söz konusu hasar veya eksiklikten ötürü sorumluluğu bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


 • CAYMA HAKKI:

  ALICI'nın WHOOP mobil uygulaması üzerinden rezervasyon yaparak ödemeyi tamamlamasından sonra; rezervasyon yaptığı tarih ve saatten 2 (iki) saat öncesine kadar (2 (iki) saat dahil) iptal hakkı bulunmaktadır. ALICI, rezervasyon yaptığı tarih ve saatten 2 (iki) saat öncesine kadar (2 (iki) saat dahil) iptal talebinde bulunduğu takdirde, iptale konu rezervasyona ilişkin olarak ALICI’dan tahsil edilen tutarın tamamı ALICI'nın WHOOP mobil uygulamasındaki cüzdan hesabına iade edilir.

  Yukarıda belirtilen husus hariç olmak üzere, işbu Sözleşme’nin konusu, anında ifa edilen hizmetlerden ve tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerden olduğundan, ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

  TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 • ALICI’nın ödeme işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde yasal faiz uygulanacaktır.
 • ALICI’nın gecikmeli ifasından ötürü SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumludur.
 • ALICI’nın SATICI’ya karşı herhangi bir borcu bulunması durumunda; SATICI, ALICI’nın üyeliğini askıya almaya, iptal etmeye, WHOOP mobil uygulaması üzerinden ürün/hizmet taleplerini karşılamama hakkına sahiptir.
 • ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul eder.


 •